Tapu Masrafları

2016 Yılında Tapu Masrafları


Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların satış işlemleri tapudairesinde yapılır. Tapu devri için öncelikle daireden randevu alınması vegerekli belgelerin temin edilerek müracaat edilmesi gerekiyor.

 Herhangi eksik veya yanlış bir bilginin olmaması durumundatapu masrafları da ödenerek tapu devir işlemi tamamlanabiliyor.  

 1. Tapu Harcı

Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tapuharcı ödenmesi gerekiyor. Ancak bu bedeli alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödüyor.Buna göre toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş oluyor.

 Örnek: Taşınmaz malın değerinin 300 bin TL olduğunudüşünelim. Buna göre alıcı 6 bin TL, satıcı 6 bin TL olmak üzere toplamda 12bin TL harç ödemesi yapılıyor.

 2. Tapu Döner Sermaye

Tapu harcının yanı sıra, tapu döner sermaye bedeli deödeniyor. Bu bedel 2016 yılında 87,25 TL olarak tahsil ediliyor.

 3. Emlakçı Komisyonu

Satış işlemi bir emlakçı aracılığı ile yapıldıysa bellioranlarda emlakçıya da komisyon ödemesi yapılıyor. Bu oran da yine satış bedeliüzerinden alıcı ve satıcı yüzde 2’şer + KDV olarak tahsil ediliyor.